(3) | Α (7) | Β (18) | Γ (10) | Δ (14) | Ε (3) | Ζ (2) | Θ (9) | Ι (1) | Κ (38) | Λ (6) | Μ (17) | Ν (3) | Π (8) | Ρ (3) | Σ (9) | Φ (1) | Χ (2) | Ψ (1)
Title Sort descending
Μαθηματικά και Φιλοσοφία στην ελληνική σκέψη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Μαθηματικά κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού: η θέση και ο ρόλος τους στην παιδεία και στην τεχνική εφαρμογή.
Μαθηματικά στην Ιόνιο Ακαδημία (1824 - 1864).
Μακραίος Σέργιος (1734/40 - 1819)
Μακραίου Σ. ''Επιτομή Φυσικής Ακροάσεως ''
Μακραίου Σ. ''Τρόπαιον εκ της Eλλαδικής Πανοπλίας''
Μαυρόλυκος Φραγκίσκος (1494 - 1575)
Μαυρόλυκου Φ., ''Arithmeticorum libri duo''
Μαυρόλυκου Φ., ''Opuscula Mathematica''
Μελέτιος (Μήτρος) Αθηνών ο Γεωγράφος (1661-1714): Συμβολή στη μελέτη του Βίου και του Έργου του και γενικότερα της εποχής του θρησκευτικού Ουμανισμού.
Μοισιόδακας Ιώσηπος (1725 - 1800)
Μπαλάνος Bασιλόπουλος (1694 - 1760)
Μπαλάνος Κοσμάς (1731 - 1808)
Μπαλάνου Βασιλόπουλου, ''Μέθοδος Γεωμετρικώς χωρούσα περί ευρέσεως των δύο μέσων... ''
Μπαλάνου Βασιλόπουλου, ''Αντιπελάργησις''
Μπαλάνου Βασιλόπουλου, ''Έκθεσις Ακριβεστάτη της Αριθμητικής''
Μπαλάνου Κοσμά, Ιερέως Βασιλοπούλου, ''Έκθεσις Συνοπτική Αριθμητικής, Άλγεβρας και Χρονολογίας''