Μελέτιος (Μήτρος) Αθηνών ο Γεωγράφος (1661-1714): Συμβολή στη μελέτη του Βίου και του Έργου του και γενικότερα της εποχής του θρησκευτικού Ουμανισμού.

Του  Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου.

Η διατριβή αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, αποτελούμενο από έξι κεφάλαια, διαπραγματεύεται τα καθέκαστα του Βίου του Μελετίου, ενώ το δεύτερο μέρος ασχολείται με το Έργο του. 

 

Έτος Έκδοσης
1988
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Σχόλια

Του Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου.

Τόπος Έκδοσης
Αθήνα