15ος - 16ος αιώνας

Μαυρόλυκος Φραγκίσκος (1494 - 1575)

Ο Φραγκίσκος Μαυρόλυκος γεννήθηκε στη Μεσσήνη της Σικελίας από γονείς ελληνικής καταγωγής που κατέφυγαν εκεί μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453. Ήταν μεγάλος Μαθηματικός και Φυσικός με έντονη ελληνική συνείδηση και θεωρείται ως ο σπουδαιότερος Μαθηματικός του 16ου αιώνα.