Μαθηματικά και Φιλοσοφία στην ελληνική σκέψη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Της Μαρίας Τερδήμου.

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της μαθηματικής σκέψης και του φιλοσοφικού υποβάθρου της μαθηματικής επιστήμης στον ελληνικό πνευματικό χώρο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, με έμφαση στην περίοδο από τα μέσα του 18ου αιώνα έως την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή το χρονικό διάστημα που ονομάζουμε Νεοελληνικό Διαφωτισμή ή κατ' άλλους Νεοελληνική Αναγέννηση.

Σκοπό έχει να συνεισφέρει στην έρευνα για τις θετικές επιστήμες κατά την περίοδο αυτή, η οποία πρόσφατα άρχισε να απασχολεί την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Μια έρευνα που στοχεύει στη μελέτη της επιστημονικής συνιστώσας, η οποία μαζί με άλλες διαμόρφωσαν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο, κυρίως, του προεπαναστατικού αιώνα.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογία.

 

Έτος Έκδοσης
1998
Συγγραφείς
Μαρία Τερδήμου
Τόπος Έκδοσης
Ιωάννινα