Μαθηματικά στην Ιόνιο Ακαδημία (1824 - 1864).

Του  Γεώργιου Σ.  Ζούμπου.

H λειτουργία της Ιονίου Ακαδημίας επί σαράντα χρόνια (1824-1864) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο που λειτούργησε στον ελληνικό χώρο και η προσφορά του ήταν σημαντική καθώς στη δραστηριότητα των καθηγητών του οφείλεται σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών και επιστημονικών βιβλίων της εποχής και πολλοί διδάσκαλοι και καθηγητές σπούδασαν εκεί.

Όμως, στην ιστορία των επιστημών στην Ελλάδα οι σχετικές αναφορές είναι εξαιρετικά ισχνές, καθώς το κύριο βάρος της σχετικής έρευνας στρέφεται στον υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνικό χώρο και στο νεοελληνικό κράτος όπως διαμορφώθηκε από τον αγώνα της ανεξαρτησίας μέχρι το 1864. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την Ιόνιο Ακαδημία αναφέρεται κατά γενικό τρόπο στην λειτουργία της και δεν καλύπτει τα επί μέρους ζητήματα της λειτουργίας των σχολών της.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας

 

Έτος Έκδοσης
2004
Συγγραφείς
Γεώργιος Ζούμπος του Στεφάνου
Τόπος Έκδοσης
Κέρκυρα