Μαθηματικά κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού: η θέση και ο ρόλος τους στην παιδεία και στην τεχνική εφαρμογή.

Της Αναστασίας Ν. Τσιγώνη.

Κατά την ιστορική διαδρομή ενός λαού, η ιστορία της εκπαίδευσης, δίνει αναμφίβολα το «στίγμα» της πολιτιστικής του ανάπτυξης και της πνευματικής του εξέλιξης. Στην περίπτωση του ελληνικού λαού, η πνευματική του πορεία στη διάρκεια των αιώνων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένας από τους λόγους είναι, ότι μετά από περιόδους μεγάλης ανάπτυξης των επιστημών που κατέστησαν το ελληνικό έθνος πηγή παγκόσμιας ακτινοβολίας, ακολούθησαν αιώνες δραματικής πτώσης του πνευματικού του επιπέδου, αιώνες «σκότους», τόσο για τα γράμματα όσο και τις τέχνες.

Σημαντικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της παιδείας του ελληνικού έθνους, παρουσιάζει το διάστημα της οθωμανικής κυριαρχίας που αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει μέχρι την ελληνική Επανάσταση. Τον ίδιο δύσβατο δρόμο και τις δοκιμασίες τις οποίες πέρασε ο ελληνισμός για να επιβιώσει ως εθνότητα, ακολούθησε και η παιδεία του Γένους.

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Έτος Έκδοσης
2005
Συγγραφείς
Αναστασία Ν. Τσιγώνη
Τόπος Έκδοσης
Αθήνα