(3) | Α (7) | Β (18) | Γ (10) | Δ (14) | Ε (3) | Ζ (2) | Θ (9) | Ι (1) | Κ (38) | Λ (6) | Μ (17) | Ν (3) | Π (8) | Ρ (3) | Σ (9) | Φ (1) | Χ (2) | Ψ (1)
Title Sort descending
Βαρδαλάχου Κ., ''Φυσική Πειραματική''
Βάρκοση Ν., ''Λογική Βαϋμαϊστέρου''
Βενιαμίν Λέσβιου, ''Γεωμετρίας Ευκλείδου Στοιχεία'' Τόμος Β'
Βενιαμίν Λέσβιου, ''Στοιχεία Αριθμητικής'' Τόμος Α'
Βενιαμίν Λέσβιου, ''Στοιχεία της Μεταφυσικής''
Βενιαμίν ο Λέσβιος (1762 - 1824)
Βλεμμίδου Ν., ''Επιτομή Λογικής"
Βουλγάρεως Ε., ''Α. Τακουετίου, Στοιχεία Γεωμετρίας''
Βουλγάρεως Ε., ''Γενουηνσίου, Στοιχεία της Μεταφυσικής''
Βουλγάρεως Ε., ''Στοιχεία της Μεταφυσικής'' Τόμος 2
Βουλγάρεως Ε., ''Στοιχεία της Μεταφυσικής'' Τόμος 3
Βουλγάρεως Ε., ''Των Mαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι αι αρχοειδέσταται''
Βουλγάρεως Ε., ''Περί Συστήματος του Παντός''
Βουλγάρεως Ε., ''Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις''
Βούλγαρις Ευγένιος (1716 - 1806)
Βούλγαρις Ευγένιος: σκιαγράφηση των πολιτισμικών αλλαγών και των ιδεολογικών ζυμώσεων στον 18ο αιώνα.
Βούλγαρις: Απόπειρες διαμόρφωσης επιστημονικού λόγου στον ελληνικό χώρο του 18ου αιώνα: αρχές της φυσικής φιλοσοφίας στο έργο του Ευγένιου Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη.
Βούλγαρις: Το παιδαγωγικό έργο του Ευγένιου Βούλγαρη, συμβολή στην Παιδεία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.