17ος - 18ος αιώνας

Σουγδουρής Γεώργιος (μέσα του 17ου αιώνα - 1725)

Ο κληρικός και λόγιος Γεώργιος Σουγδουρής, γεννημένος στα Ιωάννινα, ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα με πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις φιλοσοφικού, φιλολογικού και θεολογικού περιεχομένου. Διετέλεσε σχολάρχης στη Γκιούμειο Σχολή των Ιωαννίνων για περίπου 30 χρόνια εισάγοντας στο πρόγραμμα των παραδόσεων μαθήματα θετικών επιστημών και νεότερης φιλοσοφίας.

Παπαβασιλόπουλος Αναστάσιος (μέσα 17ου αιώνα - αρχές 18ου αιώνα)

Ο Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος ήταν αξιόλογος λόγιος και διδάσκαλος των Μαθηματικών από τα Ιωάννινα. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή του είναι συγκεχυμένες λόγω σύγχυσης του ονόματός του με ομόηχα ονόματα διδασκάλων από τα Ιωάννινα, μελών της οικογενείας  Μπαλάνου.

Γορδάτος Κωνσταντίνος (~1690 - ~1750)

Ο λόγιος Κωνσταντίνος Γορδάτος ήταν Αστρονόμος και Μαθηματικός από την Χίο, όπου πέρασε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Σπούδασε πιθανόν στην Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης αλλά ανέπτυξε τη διδασκαλική και συγγραφική του δραστηριότητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του  ανάμεσα στο 1713 και το 1738 τουλάχιστον.

Μπαλάνος Bασιλόπουλος (1694 - 1760)

Ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος ήταν  Ηπειρώτης κληρικός, διδάσκαλος και λόγιος, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως ως συγγραφέας μαθηματικών έργων. Υπήρξε μαθητής του Μεθόδιου Ανθρακίτη, τον οποίο διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Σχολής  Γκιούμα στα Ιωάννινα, που αργότερα έγινε γνωστή ως Μπαλαναία Σχολή.

Ανθρακίτης Μεθόδιος (1660 - 1736)

Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης ήταν κληρικός, θεολόγος, παιδαγωγός και Μαθηματικός. Γεννήθηκε περίπου στα 1650/60 στο χωριό Καμνιάς ή Καμινιάς Ζαγορίου (σημερινό Ανθρακίτη) και σπούδασε στη Γκιούμειο Σχολή των Ιωαννίνων, όπου και παρακολούθησε τα μαθήματα του σχολάρχη Γεώργιου Σουγδουρή . Το 1697 μετέβη στη Βενετία για να παρακολουθήσει μαθήματα φιλοσοφίας και Mαθηματικών.

Νοταράς Χρύσανθος (~1660 - 1731)

Ο ιερωμένος Χρύσανθος Νοταράς καταγόταν από την πλούσια κι επιφανή οικογένεια των Νοταράδων στην Κορινθία και υπήρξε περίφημος Μαθηματικός και Αστρονόμος. Σπούδασε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, στην Πάδοβα της Ιταλίας και στο Παρίσι. Το 1708 χειροτονήθηκε Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο Χρύσανθος Νοταράς υπήρξε πολυγραφότατος σε συγγράμματα γεωγραφικού, ιστορικού, μαθηματικού και κυρίως εκκλησιαστικού περιεχομένου.