Βούλγαρις Ευγένιος (1716 - 1806)

Ο Ευγένιος Βούλγαρις διετέλεσε μαθητής του Μεθοδίου Ανθρακίτη , και ήταν από τους πιο διάσημους Έλληνες της τότε διασποράς ως πολυμαθής, πολυσχιδής και πολυγραφότατος. Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας. Οι φιλελεύθερες ιδέες του προετοίμασαν το έδαφος για τον ελληνικό Διαφωτισμό.

Όνομα (πλήρες)
Ευγένιος Βούλγαρις (1716 - 1806)
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ευγένιος Βούλγαρις γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716 και το όνομά του ήταν Ελευθέριος. Μετονομάστηκε σε Ευγένιος, όταν χειροτονήθηκε διάκονος, το 1737 ή το 1738. Ο Ευγένιος Βούλγαρις διετέλεσε μαθητής του Μεθοδίου Ανθρακίτη , και ήταν από τους πιο διάσημους Έλληνες της τότε διασποράς ως πολυμαθής, πολυσχιδής και πολυγραφότατος.

Με τη διδασκαλία του και τα συγγράμματά του εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της ελληνικής παιδείας. Οι φιλελεύθερες ιδέες του προετοίμασαν το έδαφος για τον ελληνικό Διαφωτισμό, τον έφεραν όμως σε σύγκρουση με το συντηρητικό επιστημονικό κατεστημένο. Είναι γνωστές οι διαμάχες του με τον δάσκαλο της Σχολής Γκιούμα Μαθηματικό Mπαλάνο Βασιλόπουλο.

Μαθητές του Βούλγαρη υπήρξαν ο ιατροφιλόσοφος Θωμάς Μανδακάσης που δίδαξε για μια χρονική περίοδο στο Ανώτερον Σχολείον Κυρίτζη της Καστοριάς, ο Θεόφιλος ο εξ Ιωαννίνων μετέπειτα επίσκοπος Καμπανίας, ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ σχολάρχης στο Ιάσιο κ.ά.

Καταπληκτική είναι η συγγραφική παραγωγή του τόσο για τον όγκο όσο και για την ποικιλία της. Έγραψε και μετέφρασε βιβλία ποικίλων θεμάτων (αστρονομικών, φυσικών, μαθηματικών, γεωργικών κ.ά.). Μεταξύ αυτών τα:

  • Περί συστήματος του Παντός επίτομος έκθεσις σαφώς ως οιόν τε εκ διαφόρων φιλοσόφων. (Βιέννη 1805)
  • Τα Αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, ήτοι τα περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα (Βιέννη 1805)
  • Των μαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι αι αρχοειδέσταται του Johann Andreas Segner, (Λειψία, 1767)
  • A. Τακουετίου, Στοιχεία Γεωμετρίας μετά σημειώσεων του Ουίστωνος του André Tacquet, (Βιέννη, 1805)

κ.ά.