Παπαβασιλόπουλος Αναστάσιος (μέσα 17ου αιώνα - αρχές 18ου αιώνα)

Ο Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος ήταν αξιόλογος λόγιος και διδάσκαλος των Μαθηματικών από τα Ιωάννινα. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή του είναι συγκεχυμένες λόγω σύγχυσης του ονόματός του με ομόηχα ονόματα διδασκάλων από τα Ιωάννινα, μελών της οικογενείας  Μπαλάνου.

Όνομα (πλήρες)
Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (17ος - 18ος αιώνας)
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παπαβασιλόπουλος σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ιταλία και δίδαξε στις Σχολές Σερρών (1696 - 1700), Τυρνάβου (1700 - 1705) και έπειτα στη Σχολή Γκιούμα στα Ιωάννινα (1710 - 1723) μαζί με τον Γεώργιο Σουγδουρή. Στη συνέχεια πήγε στην Καστοριά, όπου διαδέχθηκε τον Μεθόδιο Ανθρακίτη στή Σχολή Κυρίτζη και προσέφερε  εκεί τις διδασκαλικές υπηρεσΕίες του ως τό 1726 ή 1728 ενώ ο τελευταίος σταθμός στην διδασκαλική δράση του ήταν στη Σχολή Τρικάλων (1739 - 1750).

Στην εθνική βιβλιοθήκη υπάρχει ένα σπάνιο χειρόγραφο έργο του με τίτλο Εισαγωγή Μαθηματική (Ενετίησιν 1694)