Κορυδαλλεύς Θ. ''Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους''

Ο πλήρης τίτλος του έργου, το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατο του Κορυδαλλέα είναι: Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους. Υπομνήματα και Ζητήματα.

Τίτλος
Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους
Συγγραφείς
Θεόφιλος ο Κορυδαλλεύς
Έτος Έκδοσης
1729
Τόπος Έκδοσης
Βενετία