Κορυδαλλεύς Θεόφιλος (~1570 - 1646)

Ο Θεόφιλος Κορυδαλλεύς ήταν κληρικός, λόγιος, φυσικομαθηματικός, συγγραφέας και δάσκαλος. Γεννήθηκε περίπου το 1570 στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική, Φιλοσοφία, Φυσική και Αστρονομία στα Πανεπιστήμια της Ρώμης και της Πάδοβας, ενώ το 1613 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου. Το 1622 τοποθετήθηκε από τον Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη σχολάρχης στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινουπόλεως.

Όνομα (πλήρες)
Θεόφιλος Κορυδαλεύς (~1570 - 1646)
Σύντομο Βιογραφικό

Το πρόγραμμα της Πατριαρχικής Ακαδημίας που κατάρτισε ο Κορυδαλλεύς αποτέλεσε το πρότυπο των ελληνικών σχολείων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Κατάφερε να αναδιοργανώσει την Πατριαρχική Ακαδημία και να της δώσει πανεπιστημιακό χαρακτήρα, περιορίζοντας τον θεολογικό σχολαστικισμό και φέρνοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας την Φιλοσοφία και την ερμηνεία των αριστοτελικών έργων.

Εν τω μεταξύ ακολούθησε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Θεοδόσιος, αργότερα όμως αποσχηματίστηκε. Το 1640 επανεντάχθηκε στον κλήρο και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ναυπάκτου, αλλά καθαιρέθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στην Αθήνα, στην οποία συνέχισε να διδάσκει μέχρι το θάνατό του το 1645.

Το έργο του αποτελείται κυρίως από φιλοσοφικές πραγματείες και σχόλια στον Αριστοτέλη. Από τα άλλα έργα του ξεχωρίζουν οι Επιστολικοί τύποι, εγχειρίδιο με οδηγίες για σύνταξη διαφόρων ειδών επιστολών, το οποίο επανεκδόθηκε και αντιγράφτηκε πολλές φορές κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Ανάμεσα σε άλλα έγραψε:

  •  Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την "Περί ουρανού" πραγματείαν του Αριστοτέλους
  •  Υπομνήματα εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους
  • Εις γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν εισαγωγικωτέρα σύνοψις 
  • Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους. Υπομνήματα και Ζητήματα