Σταγειρίτης Αθανάσιος (~1780 - ~1840)

Ο Αθανάσιος Σταγειρίτης  ήταν λόγιος με καταγωγή από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. Έζησε πολλά χρόνια στη Βιέννη όπου εργάστηκε ως καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στην Καισαροβασιλική Ακαδημία Ανατολικών Γλωσσών. Υπήρξε υπέρμαχος της χρήσης των αρχαίων ελληνικών και ως εκ τούτου αντίπαλος του  Αδαμάντιου Κοραή που ήθελε μια ζωντανή ομιλούμενη γλώσσα. Υπήρξε εκδότης του περιοδικού Καλλιόπη, το οποίο ήταν το ιδεολογικό αντίβαρο του περιοδικού Ερμής ο Λόγιος του Κοραή. 

Όνομα (πλήρες)
Αθανάσιος Σταγειρίτης (~1780 - ~1840)
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Σταγειρίτης συνέγραψε κείμενα φιλολογικού, ιστορικού, γεωγραφικού και μαθηματικού περιεχομένου με σκοπό να συνεισφέρει στην πνευματική πρόοδο των Ελλήνων της Γερμανίας. Επίσης έκανε και πολλές μεταφράσεις γερμανικών έργων στα ελληνικά. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πεντάτομο έργο του «Ωγυγία ή, Αρχαιολογία», το οποίο περιέχει τη θρησκευτική ιστορία, τη μυθολογία και τα έθιμα των αρχαίων χρόνων προς κατανόηση των ποιητών και συγγραφέων της περιόδου αυτής.

Μεταξύ των έργων του βρίσκουμε και μια Επιτομή της αριθμητικής (1810).