Γαζής Άνθιμος (1758 - 1828)

Ο Άνθιμος Γαζής ήταν κληρικός, φυσικομαθηματικός, συγγραφέας, μεταφραστής, χαρτογράφος, εκδότης και από τους σημαντικότερους Διαφωτιστές, που αγωνίστηκε για τη διάδοση των ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα, ενώ συνέβαλε σημαντικά και στην οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης, όντας αρχηγικό μέλος της Φιλικής Εταιρίας και συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτικά και στρατιωτικά δρώμενα του 1821.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γαζής γεννήθηκε στις Μηλιές του Πηλίου από φτωχούς γονείς και είχε άλλα επτά αδέλφια. Το κοσμικό του όνομα ήταν Αναστάσιος Γκάζαλης. Τα εγκύκλια μαθήματα τα διδάχθηκε στη γενέτειρά του, κοντά στον ιερομόναχο Άνθιμο Παπαπανταζή, καθώς και σε σχολείο στη Ζαγορά  ενώ στα δεκαέξι του χρόνια χειροτονείται διάκονος και τον επόμενο χρόνο πρεσβύτερος. Το 1796 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υπηρετήσει ως υπάλληλος και ιερέας στο Πατριαρχείο. Την ίδια περίοδο έλαβε το αξίωμα του αρχιμανδρίτη και μετονομάστηκε Άνθιμος.

Το 1796 έγινε εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου της ελληνικής παροικίας στη Βιέννη. Από το 1799 έως το 1812 ανέπτυξε ιδιαίτερη συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα, εκδίδοντας έργα Ελλήνων ή ξένων συγγραφέων μεταφρασμένα από τον ίδιο.  Το 1811, με υπόδειξη του Κοραή εξέδωσε στη Βιέννη το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος, το πιο αξιόλογο προεπαναστατικό έντυπο, όπου σχολίαζε ο ίδιος φιλολογικά γεγονότα και τη δημιουργία πνευματικών ευρωπαϊκών κινημάτων. Ο ίδιος είχε την επιμέλεια του περιοδικού έως το 1814. Το περιοδικό συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι το 1821.

Πολύ αξιόλογη ήταν και η χαρτογραφική του ενασχόληση. Αναφέρουμε μεταξύ άλλων τα:

 • Άτλας περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας της υδρογείου σφαίρας, Βιέννη, 1800
 • Carte de la Grece ή Πιναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος, 1800
 • Πίναξ Γεωγραφικός της Ευρώπης, 1807
 • Πίναξ γεωγραφικός της Ασίας, 1807
 • Πίναξ γεωγραφικός της Αμερικής, 1807
 • Πίναξ γεωγραφικός της Αφρικής, 1807

Επίσης επιμελήθηκε μεταξύ άλλων την έκδοση των παρακάτω έργων:

 • Επιτομή Αστρονομίας του  J.G. de Laland σε μετάφραση Δανιήλ Φιλιππίδη, Βιέννη, 1802
 • Σύνοψις των κωνικών τομών  του Gaidonis Grandi σε μετάφραση των Ιωνά Σπαρμιώτη και Σπυρίδωνος Ασσάνη, Βιέννη, 1802
 • Αναλυτική πραγματεία των κωνικών τομών του Αββά Caille, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Κούμα, Βιέννη, 1803
 • Στοιχεία Γεωγραφίας του Νικ. Θεοτόκη, Βιέννη, 1804, όπου πρόσθεσε και τον χάρτη "Πίναξ καθολικός των δύο ημισφαιρίων".
 • Γεωγραφία παλαιά και νέα του Μελετίου Μήτρου, Βενετία, 1807