Εισαγωγικό Κείμενο

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιεί, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και με την ευγενική χορηγία δράσης της εταιρείας «Παγκρήτια Τράπεζα» παρουσίαση στο διαδίκτυο, που αφορά την καταγραφή και συγκέντρωση της Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τη συλλογή, και τον συστηματικό σχολιασμό υλικού που αφορά τα Μαθηματικά που παρήχθησαν από Έλληνες Λόγιους κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και απευθύνεται τόσο σε διανοούμενους ή ερευνητές που επιθυμούν βαθύτερη γνώση της Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας, όσο και στο ευρύ κοινό που επιθυμεί να καταρτιστεί σε θέματα τα οποία δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής, με ιδιαίτερη στόχευση σε δασκάλους, καθηγητές και μαθητές.

Έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ενότητες για τους Λόγιους και συγγραφείς της εποχής, με τον χώρο δράσης τους να μην περιορίζεται μόνο στα σύνορα του Ελληνικού κράτους αλλά και σε πολλά μέρη του πλανήτη μας. Οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν ασχοληθεί και με άλλους κλάδους, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στον τομέα των Μαθηματικών. Οι βιογραφίες των Λογίων είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τον αιώνα που έζησαν και έδρασαν. Σε κάθε βιογραφία υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε βιβλιογραφικές πηγές, όπως επίσης και σύνδεσμοι που παραπέμπουν στα έργα τους (κυρίως των μαθηματικών βιβλίων), σε χειρόγραφα, μεταφράσεις ή επανεκδόσεις. 

Τα προαναφερθέντα βιβλία τα βρίσκει κανείς και σε ξεχωριστή ενότητα. Επίσης υπάρχει ενότητα για ακαδημαϊκά άρθρα σχετικού θέματος  καθώς και ξεχωριστή ενότητα με σχετικές διατριβές.  Τέλος υπάρχει εύχρηστο και λειτουργικό γλωσσάριο που οδηγεί τον χρήστη σε αυτό ακριβώς που τον ενδιαφέρει.

Για την κατασκευή αυτής της  ιστοσελίδας, η οποία θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται συνεχώς, έχει γίνει συλλογή κειμένων και σχετικού υλικού (χειρόγραφα, βιβλία), αρχειακή έρευνα και αποδελτίωση πηγών ενώ για κάθε άτομο ή έργο που αναφέρεται υπάρχουν και συνδέσεις (hyperlinks) σε πηγές ή εικόνες.