Θεοτόκη N., ''Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων'' Τόμος 2

Στοιχείων μαθηματικῶν... συνερανισθέντων ὑπὸ τοῦ... ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστραχανίου κυρίου Νικηφόρου, Φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ ... αὐταδέλφων Ζωσιμᾶ Τόμος Δεύτερος, περιέχων τὰ Ἀρχιμήδια Θεωρήματα, τῶν Ἐπιπέδων Τριγωνομετρίαν, καὶ τὰς τοῦ Κώνου τομάς. Ἐν Μόσχᾳ Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος τυπογραφείῳ παρὰ Ρηδηγέρῳ καὶ Κλαυδίῳ. Ἔτει 1799.

Εξώφυλλο
Θεοτόκης
Τίτλος
Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθένων
Συγγραφείς
Νικηφόρος Θεοτόκης
Έτος Έκδοσης
1799
Τόπος Έκδοσης
Μόσχα