Θεοτόκη N., ''Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων'' Τόμος 1

Στοιχείων μαθηματικῶν ἐκ παλαιῶν καὶ νεωτέρων Συνερανισθέντων ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστραχανίου κυρίου Νικηφόρου. Φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ ἐκδοθέντων ... ὑπὸ τῶν ... αὐταδέλφων Ζωσιμᾶ Τόμος πρῶτος, περιέχων τὴν Γεωμετρίαν καὶ τὴν Ἀριθμητικήν. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ παρὰ Ρηδηγέρῳ καὶ Κλαυδίῳ. Ἔτει 1798.

Εξώφυλλο
Θεοτόκης
Τίτλος
Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθένων
Συγγραφείς
Νικηφόρος Θεοτόκης
Έτος Έκδοσης
1798
Τόπος Έκδοσης
Μόσχα