Κώπας Γεράσιμος (1778 -1832)

Ο Λόγιος και νομικός Γεράσιμος Κώπας γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Διδάχτηκε Νομικά, Φυσική, Μαθηματικά, Ναυτιλιακά και ξένες γλώσσες  σε ρωσικά εκπαιδευτήρια. Το 1814 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου, το 1818,  μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Έγραψε διάφορα κείμενα της ειδικότητάς του, όπως το Πίναξ της κλίσεως του Ηλίου και φιλοτέχνησε μερικούς χάρτες.

Όνομα (πλήρες)
Γεράσιμος Κώπας