Σουγδουρής: Η Εισαγωγή της Λογικής του Γεωργίου Σουγδουρή και τα πρότυπά της στην αρχαία και στη νεοελληνική φιλοσοφική Γραμματεία.

Του Χρήστου Μαραζόπουλου.

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι ή ερμηνευτική ανασυγκρότηση τής φιλοσοφικής σκέψης του Γεωργίου Σουγδουρή (Γιάννινα, μέσα του 17ου αιώνα - Γιάννινα, 1725) καί συναφώς ή κατάδειξη τής ιδιοσυστασίας του ώς διδασκάλου τής αριστοτελικής λογικής, όπως αύτη προκύπτει από τη μελέτη τοϋ έργου του Εισαγωγή λογικής (Βιέννη, 1792).

Έτος Έκδοσης
1998
Συγγραφείς
Χρήστος Π. Μαραζόπουλος
Τόπος Έκδοσης
Ιωάννινα