Δημητρίου Θωμάς (18ος αιώνας)

Ο Θωμάς Δημητρίου ήταν λόγιος και έμπορος από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας. Από το 1779 έως το 1810 έζησε στη Βιέννη, όπου έγραψε τρία έργα με τους τίτλους Ιταλική Γραμματική, Scritura doria και το Χειραγωγός Έμπειρος της Πραγματείας.