Δούκας Κωνσταντίνος Μιχαήλ (18ος αιώνας)

Ο λόγιος Κωνσταντίνος Μ. Δούκας γεννήθηκε γύρω στο 1752 στη Σιάτιστα της Μακεδονίας, όπου και παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα. Νέος ακόμη πήγε στη Βιέννη και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη μετάφραση του έργου του Simon Gunz «Πρακτική Αριθμητική», δίτομο έργο, το οποίο εξέδωσε το 1820 με δικά του χρήματα, για να το χρησιμοποιεί και η νεολαία της εποχής του και οι «με το εμπορικό Σύστημα ενασχολούμενοι».