Λάππα Κ., Η Εκπαίδευση. Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων 1770 -1821

Από τα τέλη του 18ου αιώνα σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Ο αριθμός των σχολείων και των μαθητών αυξάνεται, τα προγράμματα σπουδών και οι διδακτικές μέθοδοι εκσυγχρονίζονται, ενώ παράλληλα περιορίζεται η εξάρτηση της εκπαίδευσης από την Εκκλησία.

Οι αλλαγές αυτές δηλώνουν μια θέληση για ανανέωση των δομών του σχολικού συστήματος, η οποία συνδέεται με τις μεταβολές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία της εποχής...

Πλήρες κείμενο

Πηγή: Aνοικτά Μαθήματα Πανεπιστημίου Αθηνών

Συγγραφείς
Κώστας Λάππας