Καβάσιλας Συμεών (δεύτερο μισό του 16ου αιώνα)

Ο Συμεών Καβάσιλας , γεννημένος στην Ακαρνανία, ήταν Έλληνας λόγιος που έζησε το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι από το 1577 έως το 1588 δίδαξε στην Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη ανώτερα μαθήματα στον κύκλο των φιλολογικών και θεολογικών μαθημάτων, αλλά και τις φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Όνομα (πλήρες)
Συμεών Καβάσιλας (δεύτερο μισό του 16ου αιώνα)
Σύντομο Βιογραφικό

Επί σχολαρχίας του Θεοδοσίου Ζυγομαλά ο Συμεών Καβάσιλας εδίδαξε ανώτερα μαθήματα στον κύκλο των φιλολογικών και θεολογικών μαθημάτων, αλλά και τις φυσικομαθηματικές επιστήμες στην Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη από το 1577 έως το 1588 . Ο Ζαβίρας λέει ότι «…ο Καβάσιλας ήν μέγας εραστής της φιλοσοφίας και ιδίως της αστρονομίας…»