Θεοτόκη Ν., ''Στοιχεία Γεωγραφίας''

Έργο με επιστημονική ακρίβεια και επάρκεια που περιλαμβάνει στοιχεία Αστρονομίας και Γεωγραφίας.

Εξώφυλλο
Θεοτόκης
Τίτλος
Στοιχεία Γεωγραφίας
Συγγραφείς
Νικηφόρος Θεοτόκης
Έτος Έκδοσης
1804
Τόπος Έκδοσης
Βιέννη, Αυστρία