Πέζαρος Ιωάννης ( 1749 - 1806 ): η εποχή, το έργο, η αλληλογραφία του.

Του Μιχαήλ Θ. Λαφαζάνη.

Ο Ιωάννης Πέζαρος (Τύρναβος 1749-1806) υπήρξε δάσκαλος για σαράντα χρόνια σε σχολεία της Θεσσαλίας και κυρίως στη γενέτειρά του, τον Τύρναβο. Κοντά του μαθήτευσαν αρκετοί σπουδαίοι Θεσσαλοί λόγιοι της εποχής. Αντικείμενο της εργασίας είναι η έκθεση της βιογραφίας και η έκδοση της αλληλογραφίας του Ιωάννη Πέζαρου. Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει τη προσωπικότητά του σε σχέση με το χώρο που έζησε και το χρόνο που έδρασε.

Συγκεκριμένα οι σκοποί της ήταν: Α) Να εξετάσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περίοδο του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα στην περιοχή της Θεσσαλίας και κυρίως του Τυρνάβου. Β) Να διερευνήσει τη συμβολή του Ιωάννη Πέζαρου στην παιδεία της περιοχής με έμφαση στο κίνημα του Ελληνικού ∆ιαφωτισμού. Γ) Να συνεισφέρει στοιχεία για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας και της παιδείας την ίδια περίοδο.

Έτος Έκδοσης
2001
Συγγραφείς
Μιχαήλ Θ. Λαφαζάνης
Τόπος Έκδοσης
Ιωάννινα