Εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στη μελέτη του θεσσαλικού Διαφωτισμού.  

Του  Θεόδωρου Νήμα.

Αντικείμενο της διατριβής είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας με βάση πρωτογενές υλικό (αδημοσίευτα στοιχεία από κώδικες μοναστηριών), αλλά και με νέα θεώρηση των μέχρι σήμερα σχετικών δημοσιευμάτων. Προηγείται εκτενής εισαγωγή για την εκπαίδευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Ελλάδα και τη Θεσσαλία ολόκληρη. Στο β' μέρος παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία για τους θεσσαλούς δασκάλους και λόγιους, πολλοί από τους οποίους είναι άγνωστοι. 

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία συμπεραίνεται ότι τα Τρίκαλα υπήρξαν σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο, ιδίως κατό το β' μισό του 16ου αιώνα. Στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα η πρωτοπορία πέρασε στην ορεινή περιοχή των Αγράφων, ενώ στα τελευταία χρόνια πριν από την απελευθέρωση ιδρύθηκαν πολλά σχολεία στα βλαχοχώρια του Ασπροπόταμου. Οι θεσσαλοί λόγιοι της Τουρκοκρατίας είναι πολλοί και σπουδαίοι σε προσφορά στον νεοελληνικό διαφωτισμό.

 

ΕΚΠΑ, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 1994

Έτος Έκδοσης
1995
Συγγραφείς
Θεόδωρος Νήμας
Τόπος Έκδοσης
Θεσσαλονίκη