Εισαγωγικό Κείμενο

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιεί, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και με την ευγενική χορηγία δράσης της εταιρείας «Παγκρήτια Τράπεζα» παρουσίαση στο διαδίκτυο, που αφορά στην καταγραφή και συγκέντρωση της ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τη συλλογή, και τον συστηματικό σχολιασμό υλικού που αφορά τα Μαθηματικά που παρήχθησαν στον ελληνικό χώρο κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Επίσης, θα υπάρχουν παραπομπές σε ψηφιακό αρχείο του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηματικών που περιλαμβάνει τα πλήρη έργα (έντυπα και σε μερικές περιπτώσεις χειρόγραφα) των Λογίων της εποχής, όπως οι Βούλγαρις, Θεοτόκης, Κούμας κ.α.